Afbeelding invoegen

Naam van de Brocanterie
Naam van de Brocanterie BROCANTERIE met ARTISANALE MAKERSMARKT - LEUVEN
Datum 1 21-07-2024
Locatie Martelarenplein in LEUVEN
Ik wens een plaats te reserveren als volgt:
Deelnemer
Naam
Voornaam
Adres - straat
Postbus - bus n°
Postcode
Gemeente
Land
Tel
GSM
E-mail
Facebook
Voertuig (merk/model)
Nummerplaat
Ik kom met een aanhangwagen Ja Nee
Ik gebruik een tent/tenten Ja Nee
Totale afmeting tent(en)
Ik ben particulier handelaar
BTW nummer
Ik verkoop het volgende: (opgelet u dient tenminste 1 categorie aan te vinken; meerdere keuzes zijn mogelijk!)


Anderen:
Foodtruck naam
Ik wens te reserveren
Minimum aantal meters per dag is meter
Prijs per meter per dag: € 8,- per meter
Datum: 21-07-2024 Ik reserveer meter voor 21-07-2024 in LEUVEN
Ik wens een gratis stroomaansluiting Ja Nee
Ik wens een voorraad folders om uit te delen Ja Nee
Totaal te storten EURO
Vragen opmerkingen
Betaling:
Rekening BE92 0016 1631 3323 op naam van Daniel Van den Hoeck met vermelding van de brocanterie + de volledige naam van de deelnemer + het aantal meters.
Ik heb aandachtig het reglement aandachtig gelezen en ga hiermee akkoord.
Anti-spam 0 + zeven = (antwoord in cijfers invullen!)

Reglement

REGLEMENT LEUVENSE BROCANTERIES

HUUR EN BETALING STANDPLAATS

De prijs bedraagt 8 euro de lopende meter op een diepte van 2m5 à 3m (afhankelijk van de locatie). Het minimum aantal meter dat gereserveerd dient te worden is 4 meter breed.

De betaling dient te gebeuren op rekeningnummer IBAN BE92 0016 1631 3323 van Brocanterie Events met vermelding van het aantal meters + naam van de standhouder. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving via post of e-mail. Uw inschrijving is pas geldig wanneer de betaling werd voldaan.

WIE MAG DEELNEMEN?

Particulieren zijn toegelaten op rommelmarkten voor de verkoop van tweedehandsspullen. Professionelen mogen deelnemen aan de rommelmarkten indien zij in orde zijn met de wet op de ambulante handel en zij dienen hun BTW-nummer mee te delen bij de inschrijving.

Voor een tweedaagse brocanterie, kan men voor één of twee dagen reserveren.

WAT MAG MEN VERKOPEN?

Alle tweedehands voorwerpen, antiek, brocante, stockverkoop, curiosa, verzamelingen, artisanale spullen, enz. De vraagprijs van de te koop aangeboden goederen is verplicht aan te brengen d.m.v. labeling/ etiketten

WAT MAG NIET VERKOCHT WORDEN?

Voedingswaren, dranken, dieren, planten, vuurwerk, nieuwe spullen (stockverkoop) en oorlogsgerelateerde items.

Buiten de artisanale makers mag men geen nieuwe artikelen verkopen.

Demonstratiestanden of de organisatie van een tombola zijn eveneens niet toegestaan. De organisatie behoudt zich het recht om een stand onmiddellijk te sluiten die deze regels niet gerespecteerd worden

OPBOUW EN AFBRAAK VAN DE STAND

Opbouw van de stand gebeurt tussen 06u30 en 8u30 (9u30 voor de brocanteries die starten om 10u00). Er mogen geen wagens blijven staan aan de standplaats.

Het is niet toegelaten de oppervlakte van uw standplaats te overschrijden, er moet een doorgang van 4 meter worden vrijgelaten voor de spoeddiensten.

De afbraak van uw standplaats mag pas starten op het einde van het einduur.

STROOMAANSLUITING

Een stroomaansluiting is mogelijk alleen op aanvraag Sowieso moeten alle elektrische toestellen en verlengkabels een CEBEC keuringslabel dragen. Het is ten strengste verboden bevestigingsmiddelen in de grond aan te brengen. Verwarmingstoestellen met petroleum of andere vloeibare brandstoffen zijn verboden.

BRANDVEILIGHEID

Voor de stad Leuven moet iedere stand reglementair uitgerust zijn met een gekeurd brandblusapparaat van minstens 6 kg ABC of 2 x 5 kg CO2. Vergeet zeker niet om die mee te brengen.

Indien u die niet heeft, wordt die door ons voorzien en geplaatst hier en daar.

Alle brandblussers moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn.

Tip: indien u regelmatig deelneemt aan brocanteries in het Leuvense, raden we u aan om een brandblusser aan te kopen. U kan die ook bij u thuis plaatsen tussen uw deelnames aan markten.

Onze leverencier: BGS – Bleyveld 10 – 3220 Hoegaarden - https://bgs.be - Tel: 016 76 08 87

NETHEID

De deelnemer krijgt bij aanvang een propere grondoppervlakte en deze moet na afloop van de brocanterie opnieuw volledig vrij zijn van afval. Het is verboden zwerfafval achter te laten teneinde een boete van de politie te vermijden.

Indien uw stand voorzien is van markeerstrips op de grond, vragen wij u vriendelijk om deze eveneens te verwijderen.

ANNULATIE

Indien u wenst te annuleren door omstandigheden, kan dit tot 5 dagen vóór de aanvangsdatum van de brocanterie. Enkel dan wordt uw inschrijvingsgeld terug gestort. Na deze datum is een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld bij annulatie niet meer mogelijk. Indien u in een geval van overmacht de dag zelf niet aanwezig kan zijn omwille van dwingende redenen, gelieve ons dan telefonisch te verwittigen op het nummer 0475 843 993. Dit geeft ons de mogelijkheid de standen te herorganiseren uit respect voor de andere standhouders en bezoekers.

VERANTWOORDELIJKHEID - VERZEKERING

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en aangebrachte schade aan goederen of materialen van deelnemers door regen, overstromingen, diefstal of andere mogelijke oorzaken zoals stroomonderbreking.

Elke standhouder moet in bezit zijn van een geldige verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van Derden (indien u hier niet standaard van in het bezit bent kunt u dit afsluiten voor één dag bij uw verzekeraar).

PROMOTIE

Affiches en strooifolders kunnen gratis aangevraagd worden bij de organisatie via daniel.vandenhoeck@telenet.be. Het aanbrengen van deze affiches gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en mag enkel op plaatsen waar dit is toegelaten.

KEUZE VAN DE STANDPLAATS

De deelnemers krijgen hun standplaats toegewezen door de organisatie. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde standplaats dient u dit duidelijk te vermelden bij uw inschrijving. In de mate van het mogelijke en naargelang de beschikbaarheid proberen wij hiermee rekening te houden bij de inplanning van de standen. Gelieve de organisatie één week vooraf te contacteren om de keuze van uw standplaats nogmaals te bevestigen.

PARKING:

Het gebruik van de parkeerplaatsen in de omgeving valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van de organisatoren. We raden aan on de website van de stad Leuven hieromtrent te raadplegen.

NB: een kopie van de diverse specifieke stadsreglementen kan bij de organisator aangevraagd worden:

- Politiereglement op de algemene reinheid in de Stad Leuven

- Politiereglement betreffende bestrijding van geluidshinder


Terug naar het overzicht >